Výpočet balistického koeficientu

Dnes se běžně používá balistický koeficient (BC nebo G) dle Karpova (Dr. Boris Karpov, U. S. Army Research Laboratory, 1944), který není jen charakteristikou tvaru a hmotnosti střely, ale zohledňuje i momentální odpor vzduchu při určité rychlosti.

Číslo za písmenem značí, pro kterou vzdálenost je koeficient použitelný, a to ve stovkách metrů popř. yardů.

Pro výpočet balistického koeficientu jsou potřeba dvě rychlosti. Počáteční (V0) a pak rychlost v určitém bodu na dráze ve vzdálenosti x od ústí zbraně (Vx). Měřit přímo V0 je obtížné, takže byla měřena V5 a V100. V0 byla následně extrapolována. Balistický koeficient pro sto metrů se pak vypočítá dle následujícího vzorce, kde x = 100 m. Lze ho samozřejmě obdobně použít i pro jiné vzdálenosti.

Balistický koeficient nebyl upravován na nadmořskou výšku, balistická zkušebna Sellier & Bellot a.s. je 400 m. n. m., což odpovídá asi průměrné nadmořské výšce České republiky, měl by být do určité míry universální. Vzdálenost sto metrů byla volena, protože na tuto dálku S&B kontroluje i přesnost střeliva a byla dlouho považována za tzv. mysliveckou vzdálenost. Vlastní testy probíhaly tak, že se z jedné série střelila V5 a následně V100, a to z téže hlavně. Jelikož střelba nebyla provedena současně, opakovaly se střelby s jinými sériemi a kontrolovala se rovnoměrnost výsledků. Střelivo bylo vždy temperováno na + 21ºC.

BC jsou uvedeny na tři desetinná místa, což je v praxi naprosto postačující. I po opravách na atmosférické podmínky a nadmořskou výšku nám do hry vstupují ještě hmotnostní tolerance střely a počáteční rychlosti (V0) a samozřejmě délka a opotřebení konkrétní hlavně. Celá problematika je ještě širší, např. na Internetu lze najít články, které prokazují rozdíly až 25% od hodnoty publikované výrobcem a zjištěné při přestřelení.

Hodnoty uvedené S&B se blíží velmi dobře realitě, protože byla skutečně měřena rychlost ve vzdálenosti 100 metrů a nejedná se o výstup z jediné střelby. Rovněž podklady společnosti Sierra lze považovat za seriózní. Výsledky však nelze však brát jako dogma, a to z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci.