Balistický model
Sellier & Bellot

Sellier & Bellot ve spolupráci s předním českým odborníkem na balistiku vyvinul pro výpočet výkonnosti a trajektorie nábojů pokročilý balistický model.

Základním prvkem balistických výpočtů je balistický koeficient (BC), podle kterého probíhá hodnocení použité střely z pohledu vnější balistiky a letových vlastností ve skutečné atmosféře (ATM). BC můžeme také popsat jako schopnost střely pronikat ATM.

Platí, že střela s vyšším BC lépe proniká ATM a obráceně, že střela s nižším BC je více brzděna ATM.

Sellier & Bellot provádí výpočet BC laborovaných střel na základě přesného měření rychlostí na vzorku 10 kusů nábojů na 100 m střelnici. Naměřené hodnoty rychlostí střely spolu s aktuální teplotou, vlhkostí a absolutním tlakem vzduchu slouží pro výpočet publikovaných BC střely přepočtených na standardní podmínky vzduchu ICAO (teplota 15°C, relativní vlhkost 0% a absolutní tlak 1.013,25 hPa). Tím je dosaženo možnosti porovnávání jednotlivých střel mezi sebou.

Pro potřebu přesného modelu střelby na velké vzdálenosti je použit model, který je založen na pohybových rovnících hmotného bodu za vlivu tíhového zrychlení a odporové síly prostředí.

Algoritmus výpočtů balistických prvků střely je proveden pomocí numerické integrace obecných pohybových rovnic hmotného bodu modifikovanou Eulerovou metodou.

Přehled použití odporových funkcí Gx

Typ střely Odporová funkce
SP, HP, FMJ G1
FMJ, FMJBT, HPBT, SP G7

Pokročilý a fyzikálně přesný balistický model je základem pro vývoj nábojů, pro váš výběr vhodného náboje a úspěšnou střelbu.

Definice balistického koeficientu střely v imperiálních jednotkách:
 

BC= m / 7000 i*d2

 
Kde BC je balistický koeficient střely (lb/in2), m hmotnost střely (grs), d průměr střely (in), i bezrozměrný koeficient tvaru střely.
 
 

BC= SD i

 
Kde BC je balistický koeficient střely (lb/in2), SD průřezové zatížení střely (lb/in2), i bezrozměrný koeficient tvaru střely.
 
 

SD= m / 7000 d2

 
Kde SD je průřezové zatížení v (lb/in2), m hmotnost střely v (grs), d průměr střely v (in).

Příklad:

Střela HPBT ráže 0,308 in s hmotností 175 grainů má průřezové zatížení SD a BC:

SD= 175 / 7000 0,3082 = 0,264 lb/in2

 

BCG7-ICA0 = 175 / 7000 1,1046*0,3082 = 0,239 lb/in2

 
Pro zjednodušení výpočtů a hodnocení střel byly zavedeny standardní funkce odporu pro přesně definované tvary střel tzv. G odporové funkce. Pro většinu střel jsou dostupné hodnoty balistických koeficientů podle standardní funkce odporu G1 a G7.