Životní prostředí

Povinné informace o kvalitě pitné vody

Povinné informace o kvalitě pitné vody dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu Sellier&Bellot. Povinnost zveřejňovat tyto informace vyplývá ze zákona c. 258/2000 Sb. - Zákon o veřejném zdraví §4 odst. 3)

2023

2022

EMS – 14001