Střelci SB

S výrobou brokových nábojů je neodmyslitelně spjata i sportovní broková střelba. Společnost Sellier & Bellot, a.s. je právem hrdým partnerem reprezentačních střelců. Naše výrobky je provázely a provázejí v jejich kariéře a jsou součástí jejich úspěchů jak na domácích, tak na zahraničních soutěžích. Kromě podpory ČSS uzavírá naše společnost individuální sponzorské smlouvy i s některými vybranými vrcholnými střelci v seniorských kategoriích.

Akademie Sellier & Bellot a.s.

Sportovní střelba patří mezi finančně nákladné sporty. Mladí talentovaní střelci tak často zápasí s nedostatkem financí na zabezpečení kvalitní přípravy, která by jim umožnila zvýšit výkonnost a zařadit se do žebříčků ČSS nebo dalších klubů, která zajišťuje podporu pro další rozvoj.

Naše společnost dlouhodobě podporuje jak ČSS, tak i některé špičkové střelce v seniorských kategoriích.

V letošním roce jsme se rozhodli vyzkoušet obdobnou formu podpory i mezi nejmladšími střelci. Proto bylo na tento účel vyčleněno 50 000 ks brokových nábojů, které se rozdělily mezi 10 vybraných nadějných střelců. Výběr těchto jedinců proběhl ve spolupráci s Českým střeleckým svazem (ČSS) a Regionálními střeleckými centry mládeže ČSS (RSCM), která mají v pracovní náplni vyhledávání mladých talentů a zajištění vhodných podmínek sportovní přípravy na začátku jejich sportovní kariéry. Jednotlivá RSCM, která jsou umístěna v Brně, Písku a Hradci Králové, budou vytipovávat nadějné střelce, doporučovat je k podpoře a následně budou odpovídat za efektivní využití materiální podpory od S&B. Jmenovitě tuto činnost budou mít na zodpovědnost Petr Hrdlička za RSCM Brno, Leoš Hlaváček za RSCM Hradec Králové a Petr Zvolánek za RSCM Písek.

Vše bude současně koordinováno Brokovou komisí ČSS. Vznikl tak tým "Střelecké Akademie Sellier & Bellot", ve kterém jsou mladí, talentovaní střelci s velkým potencionálem do budoucna. Výsledky všech vybraných střelců budou pravidelně aktualizovány na našich stránkách, aby bylo vidět, jak se všem daří plnit své vysněné cíle pro letošní sezónu. Věříme, že s naší podporou pomůžeme v dnešní nelehké době udržet a vychovat další slavné reprezentanty.

Akademie Sellier & Bellot a.s.

Archiv střelců