Optimální nástřelná vzdálenost

  1. Náměrná – prodloužená osa hlavně
  2. Dráha letu – dráha letu střely pro záměrnou v ONV
  3. Záměrná – spojnice dvou bodů (opt. zaměřovač nebo hledí a muška)
  4. ONV – optimální nástřelná vzdálenost
  5. Bod letu ONV – vzdálenost od ústí zbraně k bodu, kde dráha letu optustí koridor ± 4 cm od záměrné
Optimální nástřelná vzdálenost

ONV – je vzdálenost bodu (4), kde dráha letu střely (2) podruhé protíná záměrnou (3). U takto nastřelené zbraně nepřevýší dráha letu střely (2) záměrnou (3) o více než 4 cm.