Lead Free Bullets

Střelivo pro služební účely, které dodržuje přísné požadavky. (Protokol FBI, německy Richtlinie) a poskytuje antitoxickou ochranu. Produkty spalování neobsahují žádné těžké kovy nebo sloučeniny, které představují nebezpečí pro lidské zdraví.