Martina Skalická

Osobní data

Datum narození leden 1996
Bydliště Spojil
Škola Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

Sportovní činnost

Klubová příslušnost / RSCM Hradec Králové
Disciplína Skeet
Osobní trenér Leoš Hlaváček
Zahájení sportovní přípravy červenec 2012
Zbraň Beretta 682
Osobní rekord / nejlepší výkon 66/75

Výkonnostní cíl pro sezónu 2015

  • zvýšení os. rekordu na 68/75, zařazení do reprezentace Skeet Jky pro rok 2016

Zhodnocení sezóny 2015

  • V roce 2015 jsem se zúčastnila celkem 8 závodů. Mezi mé nejlepší umístění patří 3. místo z Mistrovství ČR, které se konalo v Brně, 1. místo z Brněnského poháru a 2. místo z VC Armády ČR, konané v Hradci Králové. Nejvyšší nástřel dosažený ze tří kol byl 63 zasažených terčů a v semifinále nebo finále celkem 13 zasažených terčů. Dne 5.9.2015 jsem si na VC Armády ČR zvýšila osobní rekord v počtu zasažených terčů v jednom kole z 23 na 24.

Přehled jednotlivých závodů:

  1. I. kolo ČP H.K. – dosažen nástřel 53 terčů. Umístění 6 z 10.
  2. III. kolo ČP Plzeň – dosažen nástřel 52 terčů. Umístění 9 z 11.
  3. GP H.K. – dosažen nástřel 63 terčů. Umístění 5 z 9.
  4. Brněnský pohár – dosažen nástřel 58 terčů. Umístění 1 z 8.
  5. OH naděje – dosažen nástřel 53 terčů. Umístění 7 z 11.
  6. MČR Brno – dosažen nástřel 59 terčů. Umístění 3 z 13.
  7. VC Armády ČR – dosažen nástřel 59 terčů. Umístění 2 z 10.
  8. IV. kolo ČP Brno – dosažen nástřel 50 terčů. Umístění 9 z 12.

Jako pozitivní hodnotím závody, kdy jsem se probojovala na stupně vítězů a závod GP H.K., kde jsem dosáhla nástřelu 63 zasažených terčů. Z mého pohledu hodnotím jako neúspěšné ty, kdy jsem nedosáhla alespoň 57 (3 × 19) zasažených terčů. Jako neúspěch dále hodnotím to, že se mi nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle tj. 68 zasažených terčů. Pro další sezonu si budu stanovovat cíle tak, aby se mé výsledky stabilizovaly kolem 60+ za 3 základní kola.

Hodnocení podpory společnosti Sellier & Bellot a.s. Předně chci společnosti poděkovat za poskytnutou materiální výpomoc. Do dnešního dne jsem vystřílela více než 8000 nábojů. Jsem přesvědčena, že podpora spočívající v dotaci 5000 ks nábojů mi umožnila intenzivněji trénovat a tím dosáhnout několika velmi dobrých výsledků, které jsem zmiňovala ve výše uvedeném hodnocení. Ještě jednou děkuji.

Martina Skalická

Hodnocení trenéra

V roce 2015 došlo u Martiny Skalické k výraznému zlepšení zejména v oblasti techniky používání zbraně a kontroly koordinace při předsazování terče před výstřelem. Dokladem toho je celkové zlepšení výsledků v absolvovaných závodech, kdy v 2014 dosáhla v osmi závodech celkového nástřelu 431 terčů (průměr 53,9 terče na jeden závod) a roce 2015 při stejném počtu závodů nástřelu 447 (průměr 55,9 terče na jeden závod). Jedná se tedy o celkové zlepšení o 2 zasažené terče v každém závodě navíc. Při účasti na VC Armády ČR si navíc zvýšila osobní rekord v počtu zasažených terčů v jednom kole z 23 na 24. Jako velmi pozitivní hodnotím 3. místo z Mistrovství ČR, které se konalo v Brně, 1. místo z Brněnského poháru a 2. místo z VC Armády ČR, konané v Hradci Králové. Další úspěch sezony 2015 vidím v nejvyšším nástřelu 63 zasažených terčů v základní části. V semifinále nebo finále celkem pak 13 zasažených terčů. Přestože v roce 2015 nedošlo ke zlepšení absolutního nástřelu ve třech kolech (66 zasažených terčů v roce 2014), jsem vzhledem k výše uvedenému s celkovým obrazem sezony 2015 spokojený. Jako neúspěch hodnotím ty závody, kdy nedosáhla výsledku alespoň 57 (3 × 19) zasažených terčů. Kromě výše uvedeného kladně hodnotím přístup jmenované k tréninku i k závodům, její píli a zájem o tento sport. V další sezoně je třeba stabilizovat výsledky všech tří kol v absolvovaných závodech a to zejména intenzivním tréninkem a pěstováním psychické odolnosti. Martina Skalická je perspektivní závodnicí, která je schopná při pokračování nastoleného trendu dosahovat v příštích letech velmi dobrých výsledků. Dokladem to je i zařazení hodnocené do oddílu sportovní střelby Dukla Hradec Králové a to od 1.1.2016.

Leoš Hlaváček


Galerie

Tabulka výsledků

0 produktů je vybráno k porovnání ×