Profil společnosti

Obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. tradičně zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice, přičemž je také jednou z nejstarších na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení již od roku 1825.

Sellier & Bellot – kvalitní sportovní a lovecké střelivo

Společnost Sellier & Bellot slaví v tomto roce 190. výročí svého založení.

Od roku 1825, kdy Louis Sellier zahájil v Praze výrobu perkusních zápalek prošla společnost dlouhou a úspěšnou historií. V dnešní době se řadí mezi nejvýznamnější strojírenské firmy v České republice. Zabývá se výzkumem, výrobou, vývojem a prodejem střeliva a pyrotechnických výrobků, speciální techniky, nářadí a měřidel, plnících a dalších speciálních strojů. Do neobvykle širokého sortimentu střeliva patří: brokové náboje, kulové náboje, pistolové a revolverové náboje, náboje s okrajovým zápalem, vojenská munice, komponenty. Na své si tedy přijdou myslivci, sportovní střelci i všichni ostatní příznivci střelby, pro které jsou náboje značky Sellier & Bellot zárukou kvality, přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Světové renomé značky Sellier & Bellot umocňují významné úspěchy sportovních střelců, kteří tradičně získávají na vrcholných světových soutěžích nejvyšší ocenění.

Sellier & Bellot a.s. vyrábí širokou škálu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov a sport. Pistolové a revolverové náboje jsou vyráběny v rážích od 6,35 Browning až po .45COLT. Mohou být laborovány s netoxickou zápalkou NONTOX. Jedná se o netoxickou, nekorosivní a neerozivní zápalkovou slož, ze které byly odstraněny těžké kovy. Toto řešení má společnost patentově chráněno nejen v České republice, ale i v Evropě a USA. Široká škála kulovnicových nábojů je dodávána v rážích od 17 Hornet až po 9,3 × 74R s možností laborace 10-ti typů střel pro lovecké použití i pro terčovou střelbu. Brokovnicové náboje jsou vyráběny v rážích 12, 16, 20, 28 a 410. V nabídce je bezmála 100 různých variant. Se sportovní variantou těchto nábojů dosahují naši reprezentanti špičkových výsledků v nejvyšších střeleckých soutěžích. Sortiment uzavírají náboje s okrajovým zápalem a nábojky s okrajovým a středovým zápalem.

Pro zajištění kvality produktů Sellier & Bellot byl ve společnosti v roce 1998 zaveden a realizován účinný systém managementu jakosti. Tento systém je pravidelně podrobován posouzení shody s požadavky normy ISO 9001/2009 certifikační společností.

Česká republika je členskou zemí Bruselské konvence a proto jsou všechny náboje pro civilní trh konstruovány, vyráběny a zkoušeny dle norem Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní (C.I.P.) Náboje jsou uváděny na civilní trh po přezkoušení a obdržení certifikátu o typové kontrole střeliva a v průběhu výroby podléhají pravidelně přezkušování formou inspekčních kontrol, aby byla zajištěna shoda s požadavky typu dle C.I.P.. Toto přezkoušení je zajišťováno u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Převážná část produkce (více než 85 %) se exportuje a vedle rozsáhlého civilního programu se společnost zabývá speciální produkcí pro ozbrojené složky. Systém jakosti byl proto rozšířen o splnění specifických požadavků uváděných ve standardizačních dohodách a publikacích NATO. V České republice jsou tyto požadavky formulovány v Českých obranných standardech (ČOS). Zavádění, uplatňování a plnění těchto standardů je prověřováno auditory Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ministerstva obrany České republiky.

K novodobým milníkům v dějinách společnosti patří především rok 2009, kdy se vlastníkem Sellier & Bellot a.s. stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), která je rovněž známa pod značkou Magtech. Dalším členem skupiny je německý výrobce MEN, celosvětově uznávaný výrobce malorážové munice pro vojenský, policejní a komerční trh. V roce 2014 se stal členem koncernu CBC i Brazilský výrobce zbraní TAURUS. Díky spojení v jeden koncern se uvedené společnosti staly konkurenceschop­nějšími a patří tak k největším výrobcům na světě.

0 produktů je vybráno k porovnání ×