Historický přehled Historický přehled

Významná data

5. srpna 1825

Francouzský obchodník Louis Sellier získal od rakouského císaře Františka I. privilegium vyrábět ve své nově založené továrně v Praze nárazové zápalky pro pěchotní palné zbraně. Krátce nato přizval do firmy svého krajana Jeana Mariu Nicolause Bellota. Pod jeho vedením se výroba rychle rozběhla a výrobky Sellier & Bellot se brzy pevně usadily na evropských i zámořských trzích. Už v roce 1830 přesáhla výroba nárazových zápalek 60 miliónů a svého vrcholu dosáhla v roce 1837, kdy bylo vyrobeno ohromné množství 156 miliónů zápalek.

1829

Založení filiálky v pruském Schőnebecku.

1870

Zahájení výroby nábojů. Společně s Flobertovými náboji s okrajovou zápalkou a s Lefaucheuxovými úderníkovými zápalkami se ve výrobním programu poprvé objevily náboje se středovou zápalkou. Během několika let vzrostla roční produkce na 10 miliónů nábojů.

1884

Založení další filiálky v Rize (Lotyšsko), jejíž výroba brzy pokryla potřeby nárazových zápalek v celém Rusku i ve skandinávských zemích.

1893

První registrace obchodní značky Sellier & Bellot v Praze.

1895

Do výrobního programu se dostaly nábojnice loveckých nábojů, po nichž rychle následovaly vlastní lovecké náboje. Tento program byl rozšířen také o měděné zápalky pro odpalovací práce a o výrobu střeliva ve Škodě Plzeň.

1914 - 1918

V průběhu 1. světové války se výroba komerčního střeliva omezila a celá výrobní kapacita se využila k produkci nábojů do armádních pušek a pistolí. V tomto období byl vyvinut náboj Steyr 9 mm a uveden do seriové výroby. Po založení samostatného Československa v říjnu 1918 se společnost stala dominantním dodavatelem střeliva do pistolí užívaných československou armádou a policií. Došlo k dalšímu rozšíření výroby komerčního střeliva pro soutěžní střelbu a lov. Společnost expandovala na asijské a jihoamerické trhy, na nichž se s velkým úspěchem setkali pěchotní náboje Sellier & Bellot.

Na základě vynálezu výkonného ředitele pana Blechty se společnost stala jediným výrobcem azidu stříbrného na světě. V důsledku této výlučnosti se významně zvýšila výroba průmyslových roznětek.

1936

Přenesení společnosti z Prahy do Vlašimi se projevilo dalším růstem.

1945

Znárodnění společnosti a rozhodnutí československé vlády zavést státní monopol na výrobu vojenského i komerčního střeliva představovalo pro další rozvoj firmy Sellier & Bellot stimul zásadního významu. Výrobní program komerčního střeliva byl rozšířen až na čtyřicet typů nábojů puškových kalibrů, deset typů nábojů do pistolí a dvacet typů revolverových nábojů. Brokové náboje byly vyráběny v kalibrech od 12 do 410 a celková produkce se brzy zvýšila pětinásobně. Přibližně 70 % výroby šlo na export. K uspokojení potřeb československé armády byly úspěšně uvedeny do výroby původní náboje 7,62x45, 7,62x39 a 7,62x54R.

1964

Zahájení výroby valivých ložisek.

1965

Zahájení výroby balicích strojů, nyní soustředěné do dceřiné společnosti Sellier & Bellot, stroje s.r.o.

1972

Zahájení výroby nábojů podle platných předpisů C.I.P.

1992

Transformace státní společnosti na akciovou společnost - Sellier & Bellot a.s. Akcionáři společnosti jsou české fyzické a právnické osoby; část akcií je v majetku zaměstnanců společnosti.

Téměř 70% objemu výroby je exportováno prostřednictvím dceřinné společnosti Sellier & Bellot Trade a.s. Výrobky firmy jsou vyváženy do více než sedmdesáti zemí světa.

1998

Společnost Sellier & Bellot JSC získala osvědčení ISO 9001.

1999

Společnost Sellier & Bellot získala za rok 1999 bronzovou medaili v hlasování čtenářů časopisu Deutsches Waffen Journal v kategorii střelivo.

2005

Společnost Sellier & Bellot slavící v tomto roce stoosmdesáté výročí svého založení není jen nejstarší strojírenskou firmou v České republice, ale také jednou z nejstarších na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení již od roku 1825.

NAHORUMapa stránek Nastav homepage K oblíbeným